Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Nadzwyczajne posiedzenie ERZ została wyłączona

Nadzwyczajne posiedzenie ERZ


W dniach 16 -17 października 2014 roku we Frankfurcie nad Menem odbędzie się nadzwyczajne posiedzenie Europejskiej Rady Zakładowej TRW, dotyczące omówienia sytuacji związanej z przejęciem zakładów TRW przez koncern ZF. Z ramienia Organizacji Zakładowej NSZZ “Solidarność” w TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie w spotkaniu tym będzie uczestniczył kol. Artur Czarnota.

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Regulamin Pracy została wyłączona

Regulamin Pracy


W dniu 3 października 2014 roku Prezydium Komisji Zakładowej uczestniczyło w spotkaniu z Dyrekcją HR TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie, na którym obie strony omówiły projekt Dyrekcji TRW dotyczący nowego Regulaminu Pracy dla pracowników zatrudnionych w TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie. W wyniku przeprowadzonych rozmów nie wypracowano wspólnego jednolitego Regulaminu Pracy. Jednocześnie na spotkaniu Prezydium przedstawiło Dyrekcji swoje spostrzeżenia i poprawki do projektu nowego Regulaminu Pracy. Zobowiązano także Dyrekcję TRW Polska do przyspieszenie spotkań z Komisją Zakładową w celu negocjacji, uzgodnienia i wypracowania Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników zatrudnionych w TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie. Dokument taki byłby mile widziany przez pracowników, którzy już w niedługim czasie zostaną przejęci przez innego pracodawcę, jakim jest koncern niemiecki ZF. Dotychczasowe działania Dyrekcji w powyższej sprawie, krótko mówiąc, są destrukcyjne. O dalszych postępach w negocjacjach w powyższych sprawach będziemy powiadamiać odrębnymi komunikatami.

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Ustalenia Komisji Zakładowej w sprawie koncernu ZF została wyłączona

Ustalenia Komisji Zakładowej w sprawie koncernu ZF


ZF Friedrichshafen jest dużym dostawcą dla przemysłu samochodowego. Po przejęciu TRW będzie na trzecim miejscu w świecie w tej branży po Continentalu i Boschu. W firmie tej pracownicy są dość dobrze zorganizowani, obowiązują tam układy zbiorowe. Firma podpisała międzynarodową umowę ramową z Międzynarodową Federacją Metalowców (IMF). Firma należy w większości do Fundacji Zeppelin, która jest zarządzana przez miasto Friedrichshafen:
http://www.zf.com/corporate/en/company/organization/facts_figures/facts_figures.html

Wyżej wymienione informacje oraz treść umowy ramowej koncernu ZF z Międzynarodową Federację Metalowców (IMF) Komisja Zakładowa uzyskała od przedstawicielki niemieckiego związku zawodowego IG Metall Gabriele Ibrom.

Dział: Aktualności