Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Wyjaśnienia dotyczące podpisanego porozumienia została wyłączona

Wyjaśnienia dotyczące podpisanego porozumienia


Wszystkich pracowników zatrudnionych na umowę o pracę w ZF Passive Safety Systems Poland Sp. z o.o. Oddział Częstochowa informujemy, że w dniu 7 listopada 2023 r. NSZZ „Solidarność” podpisała porozumienie podwyżkowe z Dyrekcją ZF Passive Safety Systems Poland Sp. z o.o. Oddział Częstochowa, kończąc wszczęty w dniu 18 października br. spór zbiorowy z Pracodawcą.
W związku z licznymi błędnymi interpretacjami niektórych zapisów porozumienia, wyjaśniamy. Podnoszony zarzut, że nie wystąpiliśmy ze wspólnymi żądaniami płacowymi z MOZ wobec Pracodawcy, bo wywalczylibyśmy razem dla pracowników lepsze warunki płacy i pracy mija się z uprawnieniami związków zawodowych. Każdy związek zawodowy działa samodzielnie i może sam podejmować decyzję w zależności od sytuacji. Przypominamy, że zarówno MOZ wszedł w spór zbiorowy z Pracodawcą w dniu 8 września br., jak i NSZZ „Solidarność” w dniu 18 października br. Praktycznie oba związki miały takie same żądania. Jednocześnie w wyniku narastającego konfliktu Pracodawca nie podjął dalszych rozmów z MOZ na temat podwyżek (mimo trwania sporu zbiorowego przez dwa miesiące nic nie zostało zrobione), na co mieliśmy jako NSZZ „Solidarność” czekać? Wystąpić w listopadzie razem i zwlekać, marnując czas na podjęcie decyzji i podpisanie porozumienia? A już swoją siłę negocjacyjną oraz zorganizowane pseudo-referendum MOZ zademonstrował rok temu.
W obecnej sytuacji, gdy już planowane było przesunięcie podwyżek na dzień 1 kwietnia 2024 r., nie mogliśmy zwlekać. Naszym zdaniem osiągnęliśmy lepszy sukces podwyżkowy na 2024 r. niż na 2023 r., gdy szalała inflacja, a ceny usług i towarów drastycznie wzrosły. Czytaj więcej..

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Zmiany w warunkach wynagradzania pracowników na 2024 r. została wyłączona

Zmiany w warunkach wynagradzania pracowników na 2024 r.


W dniu 7 listopada 2023 r. o godz. 8.30 odbyło się kolejne spotkanie w ramach toczącego się sporu zbiorowego, dotyczącego regulacji płacowych na 2024 r. dla pracowników zatrudnionych na umowę o pracę w ZF Passive Safety Systems Poland Sp. z o.o. Oddział Częstochowa. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele zespołu negocjacyjnego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” oraz Dyrekcją ZF Passive Safety Systems Poland Sp. z o.o. Oddział Częstochowa.
Podczas spotkania obie strony omówiły obecny stan zatrudnienia oraz najbliższe plany produkcyjne na obu zakładach oraz żądania NSZZ „Solidarność” zawarte w dziewięciu punktach w przesłanym w dniu 4 października br. piśmie do Pracodawcy. Zdaniem Pracodawcy w obecnym okresie cała ZF Group nie jest w dobrej kondycji finansowej, co ma wpływ na wstrzymanie zatrudnienia oraz wdrożenie planów oszczędnościowych. W zakładach IRS i SBS pracownicy nadal będą mieli przedłużane umowy o pracę na dotychczasowych zasadach (będzie brana pod uwagę ocena i absencja). Zostaną także wdrożone aplikacje wewnętrzne m.in. na stanowiska liderów w zakładzie SBS. Czytaj więcej..

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Zmiany w warunkach wynagradzania pracowników na 2024 r. została wyłączona

Zmiany w warunkach wynagradzania pracowników na 2024 r.


27 października 2023 r. o godz. 8.30 odbyło się kolejne spotkanie członków zespołu negocjacyjnego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” z Dyrekcją ZF Passive Safety Systems Poland Sp. z o.o. Oddział Częstochowa.
Spotkanie to odbyło się w ramach toczącego się sporu zbiorowego dotyczącego regulacji płacowych na 2024 r. dla pracowników zatrudnionych na umowę o pracę w ZF Passive Safety Systems Poland Sp. z o.o. Oddział Częstochowa. Podczas spotkania wspólnie obie strony omówiły żądania NSZZ „Solidarność” zawarte w dziewięciu punktach w przesłanym w dniu 4 października br. piśmie do Pracodawcy.
Zdaniem Dyrekcji w obecnym okresie ZF Group nie jest w dobrej kondycji finansowej. W związku z tym wdrożone zostały plany oszczędnościowe, m.in. zostały ograniczone wydatki socjalne (szkolenia, podróże służbowe, przedłużanie okresu leasingów samochodów służbowych, wstrzymanie zatrudnienia na etaty w ZF, pomimo tego, że są wakaty). Jednocześnie Pracodawca podtrzymuje przedstawioną w dniu 27 września br. propozycję wzrostu budżetu płac o 10% od dnia 1 stycznia 2024 r. (tj. 430 zł brutto do stawki zasadniczej pracownika produkcji) oraz pozytywnie przychyla się do wprowadzenia z dniem 1 stycznia 2024 r. najniższej stawki zasadniczej w wysokości 4300 zł brutto oraz wprowadzenia na stałe komisji odwoławczej i wypłatę nagród jubileuszowych na takich samych zasadach jak w 2023 r. Czytaj więcej..

Dział: Aktualności