Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Pakiet medyczny została wyłączona

Pakiet medyczny


Z dniem 1 maja 2015 roku pracownicy zatrudnieni w zakładach TRW Polska sp. z o.o. w Częstochowie zostają objęci przez pracodawcę dodatkowym pakietem usług medycznych podpisanym z PZU Życie. Zostanie uruchomiona akcja informacyjna prowadzona poprzez dyżury pracowników PZU Życie, rozpowszechnianie ulotek oraz publikowanie na stołówkach zakładowych wiadomości dotyczących wprowadzanego pakietu.

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania TRW wybuduje biurowiec została wyłączona

TRW wybuduje biurowiec


Częstochowscy radni przyjęli uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Legionów, o powierzchni ponad 3,2 ha. Chodzi

o działki będące własnością TRW Polska położone w granicach Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, na których koncern zamierza inwestować – informuje serwis internetowy Urzędu Miasta Częstochowy.
Zmiana wynika z zamiaru lokalizacji przez TRW przy ul. Legionów biurowca o gabarytach nieznacznie przekraczających ustalone w obowiązującym dotychczas planie wskaźniki. Właściciel nieruchomości, firma TRW Polska zadeklarowała, że dzięki planowanej inwestycji powstaną w Częstochowie nowe miejsca pracy.

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Projekty przekazane Dyrekcji została wyłączona

Projekty przekazane Dyrekcji


Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” w TRW Polska sp. z o.o. w Częstochowie przekazała Dyrekcji TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie swoje nowe projekty dotyczące:
– planowania urlopów przez pracowników,
– zasad przyznawania nagród jubileuszowych,
– zasad stosowania czterozmianowej formy organizacji czasu pracy,
– zasad przyznawania jednorazowych odpraw emerytalno-rentowych.
Wszystkie projekty Komisji Zakładowej mają na celu podjęcie negocjacji z Dyrekcją

i wypracowanie zapisów, które będą w przyszłości obowiązywały w TRW Polska sp. z o.o.

w Częstochowie.

Dział: Aktualności