Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Nowy Przewodniczący Rady Pracowników została wyłączona

Nowy Przewodniczący Rady Pracowników


W dniu 23 listopada br. nowo wybrani członkowie Rady Pracowników w ZF TRW Polska Sp.
z o.o. w Częstochowie dokonali wyboru na stanowiska przewodniczącego oraz sekretarza.

W wyniku przeprowadzonego głosowania na przewodniczącego Rady Pracowników jednogłośnie został wybrany kol. Adam Woszczyna z zakładu IRS (popierany przez Komisję Zakładową NSZZ “Solidarność”. Na funkcję sekretarza została wybrana kol. Agnieszka Zgorzelska z zakładu SBS.
Serdecznie gratulujemy wyboru nowemu Przewodniczącemu i Sekretarzowi Rady Pracowników. Pierwsze spotkanie nowej Rady z Dyrekcją ZF TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie odbędzie się w dniu 4 grudnia br.

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Upominki świąteczne została wyłączona

Upominki świąteczne


Komisja Zakładowa NSZZ “Solidarność” w ZF TRW Polska sp. z oo. w Częstochowie informuje członków Organizacji Zakładowej NSZZ “Solidarność”, że z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku zostały zakupione upominki świąteczne.
Wszystkich zainteresowanych prosimy od wtorku 24 listopada br. osobiście zgłaszać się po odbiór do biura Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność” w budynku przy ul. Rolniczej 33 w Częstochowie (pok. 300 G). Upominki będzie można odebrać również podczas przerw na stołówkach zakładowych.
Jednocześnie informujemy, że zgodnie z podjętą Uchwałą Komisji Zakładowej nr 53/2015 do otrzymania upominku świątecznego uprawniony jest każdy członek związku zawodowego, który wstąpił w szeregi Organizacji Zakładowej w ZF TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie do dnia 30 września br. Przewidywany termin zakończenia wydawania upominków upływa z dniem 31 stycznia 2016 roku.

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Negocjacje podwyżkowe rozpoczęte została wyłączona

Negocjacje podwyżkowe rozpoczęte


W dniu 19 listopada br. odbyło się pierwsze spotkanie Dyrekcji ZF TRW Polska z Komisją Zakładową NSZZ “Solidarność” w sprawie wypracowania i uzgodnienia podwyżek dla pracowników w ZF TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie, które będą obowiązywały od dnia
1 lutego 2016 roku.
Tutaj prezentujemy protokół ze spotkania.

Dział: Aktualności