Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Planowanie urlopów została wyłączona

Planowanie urlopów


Najpóźniej od dnia 23 marca br. Rozpocznie się proces rozpisywania planów urlopowych na 2015 rok dla pracowników zakładu TRW IRS, który potrwa dwa tygodnie i zakończy się we wtorek 7 kwietnia 2015 roku.

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Naliczanie premii produkcyjnej i jej wypłaty w zakładach TRW IRS i SBS w 2015 roku. została wyłączona

Naliczanie premii produkcyjnej i jej wypłaty w zakładach TRW IRS i SBS w 2015 roku.


Dyrekcja TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie przekazała informację o wartościach wskaźników do naliczania premii produkcyjnej i jej wypłaty w zakładach IRS i SBS w 2015 roku. Z przekazanych informacji wynika, iż ze względu na niepokrywający się kalendarz finansowy TRW w roku 2015, premie produkcyjne będą wypłacane przez Dyrekcję TRW z miesięcznym opóźnieniem ich naliczania w stosunku do danego miesiąca, czyli np. premia wyliczona ze wskaźników za miesiąc luty będzie podstawą do wypłaty premii za miesiąc marzec (płatność na 10 kwietnia) i tak dalej aż do zakończenia roku. Wyrównanie premii za rok 2015 nastąpi wraz z końcem roku na dzień 10 stycznia 2016 z wyliczenia wskaźnika premii za listopad i grudzień. W związku z tym premia za luty zostanie skorygowana w marcu w oparciu o wyliczenie wskaźnika premii za miesiąc styczeń. Dotychczasowe zasady naliczania premii produkcyjnej nie ulegają zmianie . Zmianie uległy wskaźniki i wielkości kontrolne wskaźników dla Zakładu Poduszek Powietrznych IRS oraz dla Zakładu Pasów Bezpieczeństwa SBS w 2015 roku. Jednocześnie informujemy, że premie produkcyjne będą wypłacane co miesiąc (12 premii w roku).

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Planowanie urlopów i zmiana systemu organizacji czasu pracy została wyłączona

Planowanie urlopów i zmiana systemu organizacji czasu pracy


W dniu 27 lutego br. Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” uczestniczyło w spotkaniach z Dyrekcją TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie na których omawiano sporządzanie przez pracodawcę wspólnie z pracownikami planów urlopowych oraz wprowadzanie w razie konieczności zmian systemu organizacji czasu pracy z systemu trzyzmianowego na system czterozmianowy. Prezydium przedstawiło Dyrekcji swoje projekty regulujące zasady wprowadzania dla pracowników zmian systemu czasu pracy oraz sporządzanie i planowanie przez pracowników urlopów na dany rok kalendarzowy. W wyniku przeprowadzonych rozmów i negocjacji w powyższych sprawach Dyrekcja zobowiązała się w najbliższym czasie do rozpatrzenia i wprowadzenia kompromisowych zapisów, które będą regulowały zasady wynagradzania pracowników zatrudnionych w systemie czterozmianowym oraz sporządzanie planów urlopowych w zakładach TRW Polska w Częstochowie. Następne spotkania w powyższych sprawach odbędą się na początku marca br.

Dział: Aktualności