Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Harmonogram pracy została wyłączona

Harmonogram pracy


W dniu 13 kwietnia br. Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” po uzyskaniu informacji od pracowników o ich ogromnym niezadowoleniu i niechęci do pracy w przypadającym w dniu 3 maja – święta państwowego i kościelnego, zwróciła  się do Dyrekcji Zakładu Pasów Bezpieczeństwa TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie o dokonanie zmiany harmonogramu pracy w miesiącu maju w celu umożliwienia pracownikom zakładu spędzenie dnia świątecznego w gronie rodziny, jednocześnie zwracając uwagę, że w dniu świątecznym pracownicy korzystający z komunikacji publicznej napotykają dodatkowe trudności związane z punktualnym przybyciem do zakładu pracy.
W odpowiedzi Komisja Zakładowa otrzymała od Dyrekcji SBS w TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie wyjaśnienie, że opinia i głos w tej sprawie jest Dyrekcji SBS doskonale znany , jak i sytuacja opisywana przez Komisję Zakładową była przedmiotem wielokrotnych sprawdzeń, wnikliwych analiz i rozważań. Dyrekcja SBS doskonale zdaje sobie sprawę , że nie wszystkim pracownikom pasuje zamiana, głównie ze względu na dojazd do pracy w dniu 3 maja dla tych pracowników, którzy mieszkają poza Częstochową. Badając sprawę Dyrekcja SBS przede wszystkim wysłuchała opinii pracowników, którzy w większości zaakceptowali tę zmianę jako korzystniejszą ze względu na konsolidację dni wolnych w jednym ciągu (sobota-wtorek). Jak wynika z wieloletnich doświadczeń, taka konsolidacja zawsze była rozwiązaniem preferowanym. Dlatego została przekazana liderom produkcji prośba, aby elastycznie podchodzili do tego aspektu i w przypadku gdyby ktoś deklarował chęć wzięcia urlopu w tym dniu w uzasadnionych przypadkach związanych z dojazdem bądź innym ważnym aspektem, takiej zgody na urlop udzielali.

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Spotkanie z Dyrekcją HR została wyłączona

Spotkanie z Dyrekcją HR


W dniu 11 kwietnia br. odbyło się planowane spotkanie Dyrekcji HR TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie z członkami Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność”.
Tematem spotkania było omówienie uwag i spostrzeżeń związanych z ocenami pracowników produkcji w tegorocznym procesie podwyżkowym oraz ujednolicenie zasad planowania urlopów dla wszystkich pracowników zatrudnionych w TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie.
Tutaj zamieszczamy protokół ze spotkania.

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Spotkania z Dyrekcją została wyłączona

Spotkania z Dyrekcją


W dniu 4 kwietnia br. odbyły się dwa robocze spotkania Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność” z Dyrekcją HR TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie oraz z Dyrektorem Operacyjnym Zakładu Poduszek Powietrznych.
Podczas spotkań podsumowano zakończony proces tegorocznych podwyżek wynagrodzeń dla pracowników TRW Polska Sp. z o.o., omówiono także obecny stan zatrudnienia i plany produkcyjne oraz zmiany harmonogramu czasu pracy dla zakładów poduszek powietrznych i pasów bezpieczeństwa w miesiącach kwiecień, maj i czerwiec br. na wniosek samych zainteresowanych pracowników. Dyrekcja HR poinformowała, że w 2017 roku 350 pracowników produkcji z APT zostanie zatrudnionych na stanowiskach pracowników produkcji Zakładu Poduszek Powietrznych.
Prezydium przedstawiło Dyrekcji Zakładu Poduszek Powietrznych swoje uwagi i spostrzeżenia dotyczące braku odpowiedniej dyscypliny pracy w wywiązywaniu się z obowiązków służbowych przez niektórych pracowników APT. Dyrekcja zapewniła, że problem jest znany i są już podejmowane odpowiednie działania wobec tych pracowników, włącznie z rozwiązywaniem umowy o pracę.
Tutaj zamieszczamy protokół ze spotkania.

Dział: Aktualności