Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Konferencja EKZZ w Brukseli została wyłączona

Konferencja EKZZ w Brukseli


W dniach 15-16 września 2015 r. odbyła się doroczna konferencja Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych pod hasłem „20 lat Europejskich Rad Zakładowych: na rzecz większej demokracji w zakładach pracy”. W konferencji uczestniczyło 132 przedstawicieli Europejskich Rad Zakładowych różnych branż, z 20 krajów Europy. Polski Sekretariat Metalowców NSZZ „Solidarność” reprezentowali Włodzimierz Broda , Paweł Szpunar , Jakub Słomczyński oraz członek naszej Organizacji Związkowej kol. Arkadiusz Hamara.

Więcej informacji

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Wykorzystywanie urlopów wypoczynkowych została wyłączona

Wykorzystywanie urlopów wypoczynkowych


W dniu dzisiejszym Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” otrzymała wyczerpującą informację od Dyrekcji TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie w sprawie zgłaszanych przez pracowników zakładu TRW SB nieprawidłowości, poprzez wywieranie nacisków i zmuszania ich do wykorzystywania swoich urlopów wypoczynkowych w bieżącym roku. W niniejszej sprawie Komisja Zakładowa informuje, że planowanie urlopów jest procesem, w którym obie strony powinny wspólnie ustalić terminy uwzględniając zarówno potrzebę pracownika oraz możliwości pracodawcy. Jednocześnie pracownik nie ma obowiązku planowania urlopów na żądanie oraz przysługujących mu ustawowo dni jako opieka na dziecko.

Przedstawiamy apel Dyrekcji TRW SBS

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Nowy Regulamin ZFŚS została wyłączona

Nowy Regulamin ZFŚS


W dniu 24 września br. odbyło się pierwsze spotkanie komisji Zakładowego Funduszu Świadczeń Specjalnych dotyczące wypracowania nowych zapisów do Regulaminu ZFŚS.
Komisja postanowiła opracować zapisy, służące wprowadzenia do Regulaminu nowych zasad przeznaczania środków Funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej oraz przyznawania w związku z tym wypłat w odpowiedniej wysokości z Funduszu, uzależnionej w szczególności od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z ZFŚS. Nowe regulacje mają posłużyć do otrzymywania wyższych świadczeń dla najbardziej potrzebujących osób uprawnionych do korzystania z ZFŚS. O rezultatach uzgodnionego i wprowadzonego nowego Regulaminu ZFŚS dla pracowników ZF TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie powiadomimy odrębnym komunikatem.

Dział: Aktualności