Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania 3 WRZEŚNIA (SOBOTA): Festyn Rodzinny „Solidarności” została wyłączona

3 WRZEŚNIA (SOBOTA): Festyn Rodzinny „Solidarności”


happy-kids-freepikPrezydium Zarządu Regionu prowadzi już przygotowania do Pikniku Rodzinnego “Solidarności”, który odbędzie się w sobotę 3 września na terenie Ośrodka Szkoleniowo-Rekreacyjnego Strzelnica w Kochcicach koło Lublińca.
W miesiącach letnich w Ośrodku zostanie otwarty nowy park dla dzieci, który obejmuje m.in. kretowisko (urządzenie rekreacyjne składające się z drewnianych tuneli połączonych ze sobą bazami, które tworzy labirynt), kostkarnię (system sześcianów z wyposażeniem kreatywnym w formie toru przeszkód połączonych tunelami z siatki), drzewo wspinaczkowe oraz domek zabaw (miejsce do zabaw rozwijających koordynację ruchową i motoryczną) oraz wiele innych atrakcji.
O szczegółach programu Festynu będziemy informować m.in. na stronie internetowej Regionu. W sprzedaży znajdą się jak zwykle karnety, dla niezmotoryzowanych posiadaczy karnetów Region zorganizuje transport autokarowy. Zapisy w celu nabycia karnetu uprawniającego do udziału w Pikniku – w  siedzibie Komisji Zakładowej, p. 300G (źródło grafiki: www.freepik.com).

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania 22-24 CZERWCA: Forum Europejskiej Rady Zakładowej została wyłączona

22-24 CZERWCA: Forum Europejskiej Rady Zakładowej


erz-2016-06-1W dniach 22-24 czerwca 2016 r. w Dusseldorfie miało miejsce pierwsze w nowej kadencji (2016-2020) posiedzenie Forum Europejskiej Rady Zakładowej. Polskie zakłady ZF TRW reprezentowało czterech delegatów: Damian Czurak (SBS Częstochowa), Arkadiusz Hamara (IRS Częstochowa), Andrzej Żużałek (Steering Systems Czechowice-Dziedzice) oraz Sylwester Grzegorczyk (Body Control Systems Pruszków).
Pierwszego dnia Forum 21 delegatów zakładów ZF TRW z 9 krajów, tj. Francji, Niemiec, Włoch, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Czech, Polski i Słowacji oraz Rumunii wybrało spośród siebie przewodniczącego oraz jego zastępcę. Przewodniczącym został wybrany Erdal Tahta (Niemcy),
a jego zastępcą Javier Jimeno (Hiszpania). Następnie dokonano wyborów do Komisji Specjalnej – Prezydium (Select Committee). Prócz przewodniczącego i zastępcy do SC wybrani zostali: Vaclav Masek (Czechy), Damian Czurak (Polska), Maria Andronic (Rumunia) oraz na stanowisko sekretarza – Paul Birkett (Wielka Brytania). Czytaj więcej..

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Projekty Aneksów do Regulaminu została wyłączona

Projekty Aneksów do Regulaminu


W dniu 13 czerwca br. odbyło się zaplanowane spotkanie Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność” z Dyrekcją HR ZF TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie.
Podczas spotkania omawiane były propozycje i projekty Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność” ZF TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie dotyczące wprowadzenia Aneksów do Regulaminu Wynagradzania dotyczących nagród jubileuszowych, zasad i warunków wypłat oraz wysokości odpraw emerytalnych i rentowych, zasad i warunków wypłaty premii wakacyjnej, wprowadzenia dodatku stażowego dla pracowników zatrudnionych w ZF TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie. Najpóźniej do 20 czerwca br. Dyrekcja HR zobowiązała się przedstawić swoje stanowisko w powyższej sprawie, kiedy i w jakich kryteriach możliwe jest wypracowanie i uzgodnienie porozumienia.
Podczas spotkania Prezydium przedstawiło również swoje spostrzeżenia i uwagi w sprawie zbyt długiego oczekiwania pracowników podczas wykonywania badań okresowych. Dyrekcja zapewniła, że temat ten został już przekazany lekarzowi zakładowemu oraz personelowi Przychodni i sytuacja ta ma się poprawić. W przypadku powtarzania się w dalszym ciągu takich utrudnień Dyrekcja zapewni pracownikom wykonywanie badań w innym miejscu niż Przychodnia Kolejowa.

Dział: Aktualności