Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania 26 LISTOPADA: Zabawa andrzejkowa została wyłączona

26 LISTOPADA: Zabawa andrzejkowa


zabawa-andrzejkowa-trw-2016-100Wszystkich członków Organizacji Zakładowej NSZZ “Solidarność” w ZF TRW Polska sp. z o.o. w Częstochowie informujemy, że w dniu 26 listopada br. organizowana jest zabawa andrzejkowa od godz. 20.00 do godz. 4.00 rano.
Całkowity koszt zabawy ponosi uczestnik i wynosi on 90 złotych od osoby. W zabawie może uczestniczyć minimum 60, maksimum 80 osób. Zapisy i bliższe informacje w biurze Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność” w budynku przy ul. Rolniczej 33 w Częstochowie – pok. 300 G. Jednocześnie informujemy, że o udziale w zabawie będzie decydowała kolejność zgłoszeń oraz dokonanych wpłat.

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Spotkanie z Dyrekcją ZF TRW została wyłączona

Spotkanie z Dyrekcją ZF TRW


W dniu 17 października br. odbyło się kolejne planowe spotkanie Dyrekcji ZF TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie z Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność”.
Tematem spotkania było omówienie przekazywanych przez pracowników produkcji uwag i spostrzeżeń dotyczących wykonywania balansowania na liniach produkcyjnych oraz zasad naliczania celów wydajnościowych. Podczas spotkania omówiono także sprawy dotyczące warunków pracy, wprowadzenia nowych strojów roboczych, obecny stan zatrudnienia pracowników produkcji w poszczególnych zakładach oraz plany produkcyjne w dalszej perspektywie dla zakładów IRS i SBS.
Tutaj przedstawiamy protokół ze spotkania.

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Informacja ze spotkania władz Organizacji Zakładowej z Radą Pracowników została wyłączona

Informacja ze spotkania władz Organizacji Zakładowej z Radą Pracowników


W dniu 15 października br. odbyło się wspólne posiedzenie członków Komisji Zakładowej, Komisji Rewizyjnej Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” oraz członków Rady Pracowników w ZF TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie.
Głównym tematem spotkania było omówienie i przyjęcie wspólnej strategii dla zespołu negocjacyjnego Komisji Zakładowej w sprawie przyszłorocznych podwyżek wynagrodzeń. Omówiono również sprawy dotyczące spraw pracowniczych, m.in. funkcjonowanie i dalszą przyszłość ERZ, współpracę Społecznej Inspekcji Pracy z działem BHP, obecny stan zatrudnienia oraz plany produkcyjne dla naszych zakładów na 2017 rok. Wypracowano też i uzgodniono standardy współpracy Rady Pracowników z władzami statutowymi Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w ZF TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie.
Wszyscy uczestnicy spotkania jednogłośnie stwierdzili, że gwarantem większej możliwości wynegocjowania lepszych warunków pracy i podwyżek w zakładach ZF TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie jest tylko związek zawodowy NSZZ „Solidarność”. Rada Pracowników w miarę swoich prawnych możliwości będzie wspierać związek zawodowy.

Dział: Aktualności