Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Puchar Solidarności w Skokach Narciarskich na Wielkiej Krokwi w Zakopanem została wyłączona

Puchar Solidarności w Skokach Narciarskich na Wielkiej Krokwi w Zakopanem


Wszystkich zainteresowanych informujemy, że wyjazd na X Puchar Solidarności w Skokach Narciarskich na Wielkiej Krokwi w Zakopanem planowany jest w piątek, tj. 21 września 2018 r. o godz. 15.30 (parking na Rynku Wieluńskim). Powrót w niedzielę 23 września w godzinach popołudniowych.
Całkowity koszt wraz z wyżywieniem, dwoma noclegami (pensjonat w Białym Dunajcu), biletem wstępu na dwa dni zawodów oraz kolacja grillowa z kapelą góralską to 150 złotych. Bliższe informacje można uzyskać w biurze Komisji Zakładowej.

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Zmiana terminów oceny rocznej i wypłaty podwyżki została wyłączona

Zmiana terminów oceny rocznej i wypłaty podwyżki


Komisja Zakładowa NSZZ “Solidarność” informuje wszystkich pracowników ZF TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie, że od 2019 roku ulegnie zmianie data podwyżki. Podwyżka wynagrodzeń dla pracowników będzie przyznawana z dniem 1 stycznia (a nie jak dotychczas od 1 lutego).
W związku z powyższym;
• Rozmowy oceniające z pracownikami zakończą się w grudniu 2018 r.
• W okresie przejściowym ocena pracy pracowników będzie dokonywana za okres od stycznia do listopada, w kolejnych latach za okres grudzień roku poprzedniego-listopad danego roku
• Absencja chorobowa przy ustalaniu podwyżki w 2019 r. wyjątkowo będzie brana za okres 11 miesięcy, czyli od stycznia do listopada 2018 r. W kolejnych latach: grudzień-listopad.
• Wypłata uzgodnionej ze stroną związkową podwyżki planowana jest wraz z wynagrodzeniem 10 lutego 2019 r.

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Spotkanie z Dyrekcją HR ZF TRW została wyłączona

Spotkanie z Dyrekcją HR ZF TRW


W dniu 5 września br. odbyło się zaplanowane spotkanie członków Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność” z Dyrekcją HR ZF TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie. W spotkaniu uczestniczył także przedstawiciel Rady Pracowników.
Podczas spotkania omówiono problem związany z wysoką absencją chorobową wśród pracowników produkcji w zakładach ZF TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie. Dyrekcja HR przedstawiła informację, że w zakładzie poduszek powietrznych pracodawca podjął decyzję o wprowadzeniu programu pilotażowego polegającego na prowadzeniu akcji informacyjnej i kontroli pracowników będących na zwolnieniach lekarskich. Działaniami tymi zajmie się profesjonalna firma upoważniona przez pracodawcę. Firma ma w sposób legalny i zgodny z prawem dokonywać kontroli związanej z prawidłowym wykorzystaniem przez pracownika zwolnienia lekarskiego. Program zostanie wprowadzony początkowo na okres trzech miesięcy w zakładzie poduszek. Jeśli okaże się efektywny i powodujący zmniejszenie wysokości absencji chorobowej, zostanie przedłużony oraz wprowadzony także w zakładzie pasów.
Strona związkowa stanowczo temu sprzeciwia się, nie akceptuje tego typu działań podjętych przez pracodawcę. Według NSZZ “Solidarność” pracodawca ma inne sposoby dotyczące sprawdzania prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich i ewentualnie ich nadużyć w postaci działu BHP, HR oraz ZUS-u.
Czytaj więcej..

Dział: Aktualności