Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Spotkanie Komisji ZFŚS została wyłączona

Spotkanie Komisji ZFŚS


W dniu 12 maja br. odbyło się spotkanie Komisji Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych z Dyrektorem HR TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie.
Tematem spotkania była analiza i omówienie środków finansowych jakimi obecnie dysponuje Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w celu ewentualnego podwyższenia tegorocznych świadczeń przyznawanych dla pracowników zatrudnionych w TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie.
W pliku przedstawiamy szczegóły (aktualizacja): wzrost świadczeń socjalnych od maja 2017 r.

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Koncert Jana Pietrzaka została wyłączona

Koncert Jana Pietrzaka


2017-06-02-koncert-jana-pietrzakaKomisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” serdecznie zaprasza członków Organizacji Zakładowej w TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie na uroczysty koncert Jana Pietrzaka z okazji 37. rocznicy powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” oraz 150. rocznicy urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego.
Koncert odbędzie się w piątek 2 czerwca 2017 r. w Akademickim Centrum Kultury i Sportu (Klub Politechnik), al. Armii Krajowej 23/25 w Częstochowie. Zamówienia na wejściówki w terminie do dnia 25 maja br. prosimy składać w biurze Komisji Zakładowej pok. 300 G w budynku przy ul. Rolnicza 33. Liczba miejsc ograniczona.

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Spotkanie dotyczące nowych wytycznych w zakresie BHP została wyłączona

Spotkanie dotyczące nowych wytycznych w zakresie BHP


W dniu 9 maja br. odbyło się planowane spotkanie Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” z Dyrekcją HR w TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie.
W spotkaniu uczestniczył również przedstawiciel działu BHP, który przedstawił nowe wytyczne korporacyjne dotyczące wprowadzenia jednakowych standardów w zakresie BHP w zakładach ZF. Między innymi omówiono wprowadzenie obuwia ochronnego dla wszystkich pracowników zatrudnionych w zakładach TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie, informacje o obszarach, gdzie będzie bezwzględny nakaz używania obuwia ochronnego, wytypowanie dróg ewakuacyjnych, wizualizację znaków ostrzegawczych o potencjalnych zagrożeniach.
Wszystkie nowe wytyczne korporacyjne ZF w zakresie BHP po konsultacji ze stroną społeczną muszą być wprowadzone do dnia 30 czerwca br. Uzgodniono, że w niniejszej sprawie będą prowadzone dalsze konsultacje w celu uzgodnienia jednolitego stanowiska w sprawie zatwierdzenia nowej Zakładowej Tabeli Norm Przydziału Odzieży, Obuwia oraz Środków Ochrony Indywidualnej dla Pracowników TRW Polska.

Dział: Aktualności