Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania MEDIA: W ludziach siła została wyłączona

MEDIA: W ludziach siła


Tylko gdzie ci ludzie? O tym dlaczego uzwiązkowienie w Polsce jest jednym z najniższych wśród krajów UE, dlaczego Polacy nie chcą działać w związkach zawodowych, a dlaczego powinni, rozmawiamy z Magdaleną Szymańską, krajowym koordynatorem ds. rozwoju NSZZ “Solidarność”.
Jak pani reaguje, gdy rodacy szydzą ze związków zawodowych lub mówią: “a na co mi związek”?
Magdalena Szymańska: Nie rozumiem tego, bo dostają od ustawodawcy niezwykłe narzędzie, do poprawy swojej sytuacji zawodowej, a zupełnie go nie wykorzystują.
Narzędzie?
Tak, związek zawodowy to narzędzie, stworzone do ułatwienia pracownikom rozmów i negocjacji o własne prawa z pracodawcą.
Całość wywiadu Klaudii Nowak w miesięczniku Korpo Voice: >>>. Polecamy lekturę!

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Mediacje w toczącym się sporze zbiorowym została wyłączona

Mediacje w toczącym się sporze zbiorowym


W dniu 22 stycznia 2019 r. o godz. 14.30 w siedzibie TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie przy ul. Rolnicza 33 odbyło się spotkanie przy udziale mediatora w ramach toczącego się sporu zbiorowego. Spór zbiorowy dotyczy uzgodnienia wysokości podwyżek wynagrodzeń na 2019 r. dla pracowników zatrudnionych w TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie.
Podczas przeprowadzonych mediacji Dyrekcja podtrzymała swoją dotychczasową propozycję: 1) podwyżkę stawki zasadniczej dla pracowników produkcji o kwotę bazową 210 złotych brutto; 2) wprowadzenie dodatkowej premii frekwencyjnej, wypłacanej w kwocie 240 złotych brutto co pół roku dla pracowników z 100% obecnością w pracy oraz utrzymania wysokości miesięcznej premii frekwencyjnej w kwocie 200 złotych brutto, wypłacanej na dotychczasowych zasadach zapisanych w Regulaminie Wynagradzania.
Jednocześnie Dyrekcja nie widzi możliwości przeznaczenia dodatkowych środków na wprowadzenie nagród jubileuszowych w tegorocznym procesie podwyżkowym. Członkowie zespołu negocjacyjnego NSZZ “Solidarność” nie zaakceptowali propozycji zaproponowanej przez Dyrekcję TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie. Zdaniem strony związkowej zaproponowana wysokość kwoty bazowej podwyżki dla pracowników produkcji jest za mała w stosunku do oczekiwań pracowników. Dzisiejsze spotkanie mediacyjne nie doprowadziło do wypracowania i podpisania porozumienia podwyżkowego. Widząc rozbieżności w propozycjach podwyżkowych i braku na chwilę obecną porozumienia, Dyrekcja zwróciła się w obecności mediatora do strony społecznej o możliwość spotkania się w dniu 30 stycznia br. o godz. 11.00, na którym według zapewnień przedstawi nową propozycję porozumienia podwyżkowego.
Tutaj publikujmy protokół ze spotkania: >>>.

Dział: Aktualności

Posted by on Możliwość komentowania Rozpoczęcie mediacji w sporze zbiorowym została wyłączona

Rozpoczęcie mediacji w sporze zbiorowym


Komisja Zakładowa NSZZ “Solidarność” w TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie informuje wszystkich pracowników, że na dzień 22 stycznia br. zostało zaplanowane spotkanie z Dyrekcją TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie przy udziale mediatora ustalonego przez obie strony sporu zbiorowego.
Nieosiągnięcie porozumienia rozwiązującego spór zbiorowy w postępowaniu mediacyjnym uprawnia do podjęcia akcji strajkowej. Strajk zakładowy ogłasza organizacja związkowa po uzyskaniu zgody większości głosujących pracowników, jeżeli w głosowaniu wzięło udział co najmniej 50% pracowników.

Dział: Aktualności