Posted by on Możliwość komentowania Odbiór voucherów została wyłączona
Posted by on Możliwość komentowania Spotkanie z Dyrekcją ZF ASP została wyłączona

Spotkanie z Dyrekcją ZF ASP

W dniu 3 września 2021 roku o godz. 11.00 odbyło się ponowne spotkanie Dyrekcji ZF Automotive Systems Poland z członkami Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ “S”. Podczas spotkania szczegółowo omówiono przedstawiony stronie związkowej przez Pracodawcę projekt aneksu do Regulaminu Pracy dotyczący jedynie jednorazowego wydłużenia okresu rozliczeniowego z 2-miesięcznego na 4-miesięczny (okres wrzesień-grudzień 2021 r.) w zakładach […]

Continue

Posted by on Możliwość komentowania Spotkanie z Dyrekcją ZF ASP została wyłączona