Posted by on Możliwość komentowania Regulamin Pracy została wyłączona
Posted by on Możliwość komentowania Zasady wypłaty Świadczenia noworocznego została wyłączona

Zasady wypłaty Świadczenia noworocznego

W związku z licznymi nieporozumieniami wśród pracowników i złą interpretacją zapisanego Aneksu do Regulaminu ZFŚS dotyczącego wypłacania świadczeń noworocznych, Prezydium Komisji Zakładowej informuje, że świadczenia noworoczne zostaną wypłacone wraz z wynagrodzeniem za miesiąc listopad 2014 roku dla pracowników, którzy złożyli uprawniony wniosek w 2014 roku wraz z oświadczeniem o wysokości dochodu na osobę w rodzinie, […]

Continue

Posted by on Możliwość komentowania Wysokie koszty pracy? To zwykłe piep….nie!!! art. z Tygodnika Solidarność została wyłączona