Posted by on Możliwość komentowania Omówienie organizacji czasu pracy w zakładzie IRS została wyłączona

Omówienie organizacji czasu pracy w zakładzie IRS

W dniach 29 i 30 listopada 2018 r. odbyły się robocze spotkania członków Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność” z Dyrektorem Operacyjnym zakładu poduszek powietrznych. W spotkaniu uczestniczyli również Dyrektor HR, przedstawiciel działu HR IRS oraz przewodniczący Rady Pracowników w TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie. Tematem spotkania było omówienie zaproponowanych stronie społecznej przez Dyrekcję […]

Continue

Posted by on Możliwość komentowania Ocena pracownika została wyłączona

Ocena pracownika

Na spotkaniu w dniu 22 listopada 2018 r. strona związkowa zwróciła się do Dyrekcji TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie o wyjaśnienie wytycznych skierowanych do liderów, które mają służyć jako “udogodnienia” przy ocenie pracownika. W wytycznych tych zawarte są m.in. następujące zwroty: – usprawiedliwiona nieobecność pomimo prawnego wymogu, która została wykorzystana bez uprzedzenia i […]

Continue

Posted by on Możliwość komentowania Negocjacje podwyżkowe (3) została wyłączona

Negocjacje podwyżkowe (3)

W dniu 22 listopada 2018 r. odbyło się kolejne spotkanie zespołu negocjacyjnego Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność” z Dyrekcją ZF TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie dotyczące uzgodnienia podwyżek wynagrodzeń dla pracowników, które mają obowiązywać od 1 stycznia 2019 roku. Podczas spotkania Dyrekcja podtrzymała wcześniejszą propozycję wzrost wynagrodzeń dzielonych na dwie części, tj. wzrostu z […]

Continue