Posted by on Możliwość komentowania MEDIA: W ludziach siła została wyłączona

MEDIA: W ludziach siła

Tylko gdzie ci ludzie? O tym dlaczego uzwiązkowienie w Polsce jest jednym z najniższych wśród krajów UE, dlaczego Polacy nie chcą działać w związkach zawodowych, a dlaczego powinni, rozmawiamy z Magdaleną Szymańską, krajowym koordynatorem ds. rozwoju NSZZ “Solidarność”. Jak pani reaguje, gdy rodacy szydzą ze związków zawodowych lub mówią: “a na co mi związek”? Magdalena […]

Continue

Posted by on Możliwość komentowania Mediacje w toczącym się sporze zbiorowym została wyłączona

Mediacje w toczącym się sporze zbiorowym

W dniu 22 stycznia 2019 r. o godz. 14.30 w siedzibie TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie przy ul. Rolnicza 33 odbyło się spotkanie przy udziale mediatora w ramach toczącego się sporu zbiorowego. Spór zbiorowy dotyczy uzgodnienia wysokości podwyżek wynagrodzeń na 2019 r. dla pracowników zatrudnionych w TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie. […]

Continue

Posted by on Możliwość komentowania Rozpoczęcie mediacji w sporze zbiorowym została wyłączona

Rozpoczęcie mediacji w sporze zbiorowym

Komisja Zakładowa NSZZ “Solidarność” w TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie informuje wszystkich pracowników, że na dzień 22 stycznia br. zostało zaplanowane spotkanie z Dyrekcją TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie przy udziale mediatora ustalonego przez obie strony sporu zbiorowego. Nieosiągnięcie porozumienia rozwiązującego spór zbiorowy w postępowaniu mediacyjnym uprawnia do podjęcia akcji strajkowej. […]

Continue