Posted by on Możliwość komentowania Spotkanie z Dyrekcją ZF ASP została wyłączona

Spotkanie z Dyrekcją ZF ASP

W dniu 27 marca 2020 r. odbyło się zaplanowane spotkanie członków Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność” z Dyrekcją ZF ASP w Częstochowie. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele Rady Pracowników. W dniu 26 marca strona związkowa przedstawiła na piśmie Pracodawcy swoje negatywne stanowisko i szczegółowe uwagi dotyczące przedstawionego na spotkaniu w dniu 23 marca pakietu, który […]

Continue

Posted by on Możliwość komentowania Stanowisko Rady Pracowników została wyłączona
Posted by on Możliwość komentowania Odpowiedź NSZZ “S” na propozycje Dyrekcji ZF ASP została wyłączona

Odpowiedź NSZZ “S” na propozycje Dyrekcji ZF ASP

W dniu 26 marca 2020 r. Komisja Zakładowa NSZZ “Solidarność” przedstawiła na piśmie swoje negatywne stanowisko i uwagi szczegółowe dotyczące przedstawionej przez Dyrekcję ZF ASP w Częstochowie na spotkaniu w dniu 23 marca br. propozycji wprowadzenia pakietu, który miałby na celu złagodzenie skutków kryzysu dla działalności finansowej i ewentualne utrzymanie miejsc pracy w zakładach ZF […]

Continue