Posted by on Możliwość komentowania Zwolnienia grupowe (cd.) została wyłączona

Zwolnienia grupowe (cd.)

W dniu 24 czerwca 2020 r. odbyło się kolejne spotkanie dotyczące konsultacji w celu uzgodnienia treści porozumienia dotyczącego zasad postępowania w sprawach dotyczących pracowników objętych zamiarem grupowego zwolnienia. Podczas spotkania obie strony przedstawiły swoje stanowiska dotyczące treści, które winny być zawarte w porozumieniu. Pracodawca zobowiązał się uwzględnić proponowane przez stronę związkową kryteria socjalne i inne. […]

Continue

Posted by on Możliwość komentowania Zwolnienia grupowe (cd.) została wyłączona

Zwolnienia grupowe (cd.)

W dniu 23 czerwca 2020 r. odbyło się kolejne spotkanie dotyczące konsultacji w celu wypracowania i uzgodnienia treści porozumienia dotyczącego zasad postępowania w sprawach dotyczących pracowników objętych zamiarem grupowego zwolnienia. Podczas spotkania omówiono dwa projekty Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność” dotyczące treści porozumienia oraz uruchomienia Programu Dobrowolnych Odejść dla pracowników nabywających prawa emerytalne w okresie do […]

Continue

Posted by on Możliwość komentowania Informacja o zwolnieniach grupowych została wyłączona

Informacja o zwolnieniach grupowych

W dniu 9 czerwca 2020 r. członkowie Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność” uczestniczyli w spotkaniu z Dyrekcją HR ZF Automotive Systems Poland w Częstochowie. Tematem spotkania było omówienie zawiadomienia dostarczonego Komisji Zakładowej o rozpoczęciu przez Pracodawcę procesu dokonywania wypowiedzeń umów o pracę w trybie zwolnień grupowych oraz podpisanie porozumienia dotyczącego przyjęcia kryteriów pracowników do zwolnienia. […]

Continue