Wybory na grupowych Społecznych Inspektorów Pracy


W związku z kończącą się w czerwcu 2016 roku kadencją grupowych Społecznych Inspektorów Pracy w ZF TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie, Komisja Zakładowa NSZZ “Solidarność” zobligowana jest do przeprowadzenia wyborów na w/w funkcje.
Prosimy pracowników zatrudnionych w zakładach ZF TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie
o zgłaszanie kandydatów na grupowego SIP do 20 maja 2016 roku z krótkim uzasadnieniem kandydatury. Powołana komisja wyborcza do 18 czerwca 2016 roku (sobota) zobligowana jest do przeprowadzenia wyborów na grupowych Społecznych Inspektorów Pracy w ZF TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie oraz podania wyników do wiadomości wszystkich pracowników.
Bliższe szczegóły można uzyskać w biurze Komisji Zakładowej pok. 300 G – budynek przy ul. Rolniczej 33.

Umieszczony w Aktualności

« »