Spotkanie z Dyrekcją ZF ASP


W dniu 23 marca 2020 r. odbyło się zaplanowane spotkanie członków Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność” z Dyrekcją ZF ASP w Częstochowie. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele Rady Pracowników.
Podczas spotkania Dyrekcja ZF ASP w Częstochowie przedstawiła propozycję pakietu, który miałby na celu złagodzenie skutków kryzysu dla działalności finansowej i utrzymanie miejsc pracy w zakładach ZF Automotive Systems Poland Sp. z o.o. w Częstochowie. Dyrekcja ZF ASP zaproponowała stronie związkowej, by z dniem 1 kwietnia br. wprowadzić 12-miesięczny okres rozliczeniowy.
Następnym rozwiązaniem wchodzącym w skład pakietu byłoby skrócenie przerw w pracy z 30 do 15 minut, zgodnie z obowiązującym zapisem w Kodeksie pracy, odstąpienie od prowadzenia odpisu przez pracodawcę na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz zminimalizowanie wypłaty miesięcznej premii produkcyjnej nawet do 0% i rezygnacja z wypłaty miesięcznej premii frekwencyjnej.
Dyrekcja ZF ASP w Częstochowie zwróciła się do strony społecznej o zaakceptowanie tych rozwiązań, które – zdaniem pracodawcy – mogłyby przyczynić się do poprawy sytuacji ekonomicznej oraz przetrwania zakładów w obecnym trudnym okresie związanym z panującą pandemią COVID-19 i jednoczesnym spadkiem zamówień oraz produkcji w wyniku zamykania przez koncerny samochodowe swoich zakładów. Sytuacja ma wymagać podjęcia natychmiastowych działań, by nasze zakłady nie straciły płynności finansowej, co mogłoby się przyczynić do ich sprzedaży innym inwestorom.
Zdaniem NSZZ “Solidarność” podejmowanie decyzji związanych z wprowadzaniem nowych zapisów do regulaminów obowiązujących dla pracowników ZF ASP Sp. z o.o. w Częstochowie jest w obecnej sytuacji przedwczesne. Strona społeczna oświadczyła, że przedstawione propozycje wymagają dogłębnej analizy i obecnie podczas trwającego spotkania NSZZ “Solidarność” nie jest w stanie przedstawić swojego stanowiska. Strona związkowa – biorąca również odpowiedzialność za dalszy los naszych zakładów, ich rozwój oraz utrzymanie miejsc pracy dla polskich pracowników – zobowiązuje się do przedstawienia swojego stanowiska dotyczącego pakietu zaproponowanego przez Dyrekcję ZF ASP w Częstochowie na następnym spotkaniu, które zaplanowano na dzień 27 marca br.

Umieszczony w Aktualności

« »