Spotkanie z Dyrekcją SBS


W dniu 22 kwietnia 2021 r. o godz. 22:15 odbyło się zorganizowane przez Dyrekcję SBS spotkanie z członkami Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność” i przedstawicielami Rady Pracowników. Podczas spotkania Dyrekcja przedstawiła i omówiła stronie społecznej obecną sytuację dotyczącą spadku produkcji w Zakładzie Pasów Bezpieczeństwa, która wynika z nagłych niespodziewanych redukcji zamówień ze strony większości klientów.
Nieoczekiwane spadki zamówień związane są z przestojami podejmowanymi przez producentów samochodów, wynikającymi z braku odpowiednich komponentów wykorzystywanych do produkcji aut. Na obecną chwilę na przypadający okres końca kwietnia i początku maja br. Pracodawca nie będzie w stanie zapewnić pracy dla wszystkich pracowników. W związku z tym Dyrekcja SBS podjęła na ten okres decyzję dotyczącą ograniczenia czasu pracy dla pracowników APT, w tym obcokrajowców (obecnie zatrudnionych jest około 450 pracowników APT, w tym 149 obcokrajowców), wykorzystywania przez pracowników etatowych urlopów zaległych za 2020 r. oraz umożliwienia pracownikom wydłużenia weekendów poprzez wykorzystywanie urlopu bieżącego.
Sytuacja jest dynamiczna i aktualizowana przez Pracodawcę na bieżąco. W przypadku dalszych przestojów w produkcji samochodów z dniem 4 maja br. zostaną podjęte ewentualne dalsze działania. Prawdopodobnie istnieje możliwość oddania dnia wolnego za święto przypadające w dniu 1 maja wcześniej niż uprzednio planowano. Pracodawca przedstawił również informację, że w kwietniu i maju jest tylko kilka osób, którym kończą się umowy terminowe. Decyzje co do tych pracowników będą podejmowane na takich samych zasadach, jak było to prowadzone do tej pory.

Umieszczony w Aktualności

« »