Spotkanie dotyczące procesu podwyżkowego (cd.)


W dniu 17 listopada 2021 r. odbyło się trzecie spotkanie Dyrekcji Zakładu Poduszek Powietrznych i Pasów Bezpieczeństwa z członkami zespołu negocjacyjnego Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność”. W spotkaniu uczestniczył również Prezes Zarządu ZF Automotive Systems Poland Sp. z o.o.
Podczas spotkania omówiono także obecną sytuację obu zakładów, związaną z planami produkcyjnymi oraz stanem zatrudnienia. Zdaniem strony związkowej zaproponowana wysokość podwyżki przez Dyrekcję w kwocie bazowej 150 zł brutto do stawki zasadniczej jest zdecydowanie mniejsza od oczekiwanej przez pracowników oraz w żaden sposób nie zrekompensuje spadku siły nabywczej pieniądza, wynikającej m.in. ze znaczącej inflacji oraz uzyskiwanych w obecnym czasie pomniejszonych wynagrodzeń, wynikających m.in. z braku dodatku nocnego za pracę w systemie trzyzmianowym i naliczanymi zbyt niskimi miesięcznymi premiami produkcyjnymi.
Taka sytuacja powodująca osiąganie w br. mniejszych wynagrodzeń przez pracowników zatrudnionych w Zakładach Poduszek i Pasów nie pozwala zaakceptować zaproponowanej przez Dyrekcję podwyżki na 2022 rok w podanej wysokości. Pracownicy oczekują od Pracodawcy wprowadzenia na 2022 rok znaczącej podwyżki do stawki zasadniczej.
Ponadto strona związkowa zwróciła się do Dyrekcji HR o podjęcie działań zmierzających do ujednolicenia dodatków do wynagrodzeń, które na jednakowym poziomie obowiązywałyby wszystkich pracowników zatrudnionych w zakładach ZF Group w Polsce. Obecnie w każdym zakładzie w Polsce należącym do ZF Group obowiązują różne dodatki do wynagrodzeń, co zdaniem Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność” jest nierównym traktowaniem przez Zarząd ZF Group pracowników zatrudnionych w różnych zakładach zlokalizowanych na terenie Polski.
Dyrekcja IRS i SBS podtrzymała wcześniej przedstawioną propozycję podwyżki w wysokości kwoty bazowej na poziomie 150 zł (ok. 4%) od 1 lutego 2022 r. i deklaruje dalszą gotowość do rozmów celem uzgodnienia ewentualnej nieco większej podwyżki niż 150 zł, która zdaniem Dyrekcji w obecnym czasie nie spowoduje pogorszenia się sytuacji ekonomicznej zakładów. W aktualnej sytuacji, zdaniem Dyrekcji, wysokość oraz charakter oczekiwań strony związkowej w żaden sposób nie są możliwe do zrealizowania.
Zespół negocjacyjny Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność” oczekuje od Dyrekcji ZF Automotive Systems Poland Sp. z o.o. przywrócenia dla wszystkich pracowników pracy w systemie trzyzmianowym, naliczania wysokości miesięcznej premii produkcyjnej na poziomie około 10%, wówczas strona związkowa widzi możliwość zaakceptowania podwyżki na 2022 rok z dniem 1 stycznia w wysokości nie mniejszej niż obecnie prognozowany wskaźnik inflacji. Członkowie zespołu negocjacyjnego Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność” zwrócili się do Pracodawcy z żądaniem negocjacji i zawarcia w trwającym procesie podwyżkowym satysfakcjonującego porozumienia oraz oczekują w rozpoczętym procesie podwyżkowym od Dyrekcji ZF Automotive Systems Poland Sp. z o.o. w Częstochowie spełnienia żądań i oczekiwań pracowników.
Z uwagi na brak wypracowania i uzgodnienia w dniu dzisiejszym porozumienia w zakresie wysokości podwyżek wynagrodzeń obie strony uzgodniły termin następnego spotkania na 24 listopada 2021 r. o godz. 10.00.
Protokól ze spotkania: LINK.

Umieszczony w Aktualności

« »