Rozpoczęcie mediacji w sporze zbiorowym


Komisja Zakładowa NSZZ “Solidarność” w TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie informuje wszystkich pracowników, że na dzień 22 stycznia br. zostało zaplanowane spotkanie z Dyrekcją TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie przy udziale mediatora ustalonego przez obie strony sporu zbiorowego.
Nieosiągnięcie porozumienia rozwiązującego spór zbiorowy w postępowaniu mediacyjnym uprawnia do podjęcia akcji strajkowej. Strajk zakładowy ogłasza organizacja związkowa po uzyskaniu zgody większości głosujących pracowników, jeżeli w głosowaniu wzięło udział co najmniej 50% pracowników.

Umieszczony w Aktualności

« »