Pracownicze Plany Kapitałowe


W dniu 26 czerwca 2019 r. przedstawiciele Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność” uczestniczyli w zaplanowanym spotkaniu z Dyrektorem HR w TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie. Spotkanie dotyczyło obowiązkowego wprowadzenia przez pracodawcę z dniem 1 lipca br. Pracowniczych Planów Kapitałowych.
Według zapewnień pracodawcy obecnie trwa sprawdzenie przez firmę AON sześciu ofert firm, które przedstawiły propozycje na zarządzanie PPK dla wszystkich pracowników zatrudnionych w zakładach ZF Group w Polsce. Do końca czerwca br. Dyrekcja otrzyma od firmy AON rekomendację firm lub firmy, z którą byłoby najbardziej korzystne popisanie umowy na zarządzanie PPK.
Zgodnie z obowiązującym prawem pracodawca musi uzgodnić takiego operatora wspólnie ze stroną związkową. Po wyborze operatora PPK pracodawca zobowiązany jest do 1 listopada br. podpisać umowę, by wraz z wynagrodzeniem za miesiąc październik 2019 r. można było odprowadzić pierwszą składkę dla pracownika w wysokości 1,5% wynagrodzenia brutto (wpłaca pracodawca) plus 2,5% (z wynagrodzenia brutto pracownika). Pracodawca planuje we wrześniu uruchomienie specjalnej akcji informacyjnej dotyczącej PPK adresowanej do pracowników.

Umieszczony w Aktualności

« »