Pismo skierowane do Dyrekcji ZF ASP w Częstochowie


11 marca 2022 r. Komisja Zakładowa NSZZ “Solidarność” w ZF Automotive Systems Poland w Częstochowie przesłała do Pracodawcy pismo dotyczące nagrodzenia wszystkich pracowników zatrudnionych na umowę o pracę w zakładach ZF Automotive Systems Poland w Częstochowie specjalną nagrodą w wysokości równoważnej 1100 Euro oraz specjalnej premii lojalnościowej w wysokości 15 Euro za każdy pełny rok pracy, analogicznie do rozwiązań zastosowanych przez Zarząd ZF w stosunku do wszystkich pracowników zatrudnionych w zakładach ZF w Niemczech.Jednocześnie informujemy, że dniu 10 marca 2022 r. wszystkie związki zawodowe działające w polskich zakładach należących do ZF Group wystosowały w powyższej sprawie wspólne pismo skierowane do Pani Sabina Jaskula – członka Zarządu ZF Friedrichshafen AG.

Umieszczony w Aktualności

« »