Oświadczenie IndustriAll Europe ws. COVID-19


Unia Europejska potrzebuje zbiorowej reakcji, a pracownicy muszą być chronieni. Europa stała się epicentrum pandemii, która dotknęła wszystkie państwa członkowskie UE. UE musi teraz zareagować szybko, zdecydowanie i w skoordynowany sposób, aby chronić swoich obywateli przed COVID-19 i uniknąć poważnej recesji gospodarczej.
Pakiet środków nadzwyczajnych przedstawiony przez Komisję Europejską w dniu 13 marca [2020 r.] jest krokiem we właściwym kierunku. Zgodnie ze środkami podjętymi przez niektóre rządy krajowe konieczne jest, aby UE przyjęła ochronny plan awaryjny. Plan ten musi zabezpieczyć niezbędne zaopatrzenie sanitarne dla systemu opieki zdrowotnej UE; zagwarantować państwom członkowskim możliwość pełnego korzystania z elastyczności pomocy państwa oraz ram paktu stabilności i wzrostu mających na celu ożywienie gospodarki; wspierać osoby, których dochody i miejsca pracy są zagrożone i wspierać dotknięte przedsiębiorstwa.
UE musi zareagować na to globalne zagrożenie! Pracownicy muszą być chronieni, a pracodawcy muszą wziąć na siebie odpowiedzialność wobec nich. Nie każdy pracownik ma możliwość pracy z domu. Pracownicy przemysłowi na linii produkcyjnej nie mogą pracować zdalnie, a pracodawcy muszą podjąć odpowiednie środki w celu ich ochrony. Niedopełnienie tego przez pracodawców narazi ich na niebezpieczeństwo, a to jest nie do przyjęcia. Pracodawcy muszą skoncentrować swoje wysiłki na zapobieganiu, w tym dystansie społecznym w miejscu pracy, dostosowaniu czasu pracy, aby uniemożliwić pracownikom dojazdy do pracy w godzinach szczytu itp.
Partnerzy społeczni na wszystkich poziomach powinni omówić i uzgodnić środki mające na celu ochronę zdrowia pracowników w miejscu pracy. Jeśli tego nie zrobią, do akcji muszą wkroczyć władze publiczne. Władze publiczne powinny w pełni zrekompensować wynagrodzenia pracowników, którzy muszą przejść kwarantannę i nie mają możliwości pracy z domu. Władze publiczne muszą również rozszerzyć wynagrodzenie za czas choroby dla każdego pracownika.
W związku z gwałtownym wzrostem śmieciowego zatrudnienia w ciągu ostatnich dziesięcioleci wielu pracowników w rzeczywistości nie ma zasiłku chorobowego. W związku z tym wielu potencjalnie narażonych pracowników będzie nadal pracować, a nie dobrowolnie się izolować. Nie możemy zaakceptować faktu, że najbardziej narażeni pracownicy będą ryzykować zakażenie poprzez pracę i przyczyniać się do rozprzestrzeniania się wirusa, ponieważ pozostają poza zakresem środków nadzwyczajnych. UE musi zagwarantować, że niezależnie od formy pracy każdy pracownik ma prawo do zasiłku chorobowego od pierwszego dnia pracy, z pełną rekompensatą za utratę dochodu.
W nadchodzących tygodniach IndustriAll Europe [federacja związków zawodowych zrzeszająca łącznie 8 milionów pracowników zakładów przemysłowych w Europie] będzie uważnie monitorować wpływ wybuchu COVID-19 na sektory przemysłowe i pracowników przemysłowych.

Umieszczony w Aktualności

« »