Konferencja Europejskiej Rady Zakładowej ZF


W dniach 6-7 marca 2019 r. w Graf-Zeppelin-Haus we Friedrichshafen odbyła się konferencja Europejskiej Rady Zakładowej ZF. Uczestniczyli w niej przedstawiciele krajów, w których znajdują się zakłady ZF, tj. Niemiec, Polski, Słowacji, Czech, Hiszpanii, Włoch, Rumunii, Francji, Belgii, Austrii, Węgier, Portugalii oraz Anglii. Polskę reprezentowali Arkadiusz Hamara (IRS) oraz Damian Czurak(SBS).
Organizacją konferencji zajmowała się Beyhan Kilickaya z ZF. Gościem spotkania był Enzo Savarino IG Metal. Pierwszego dnia delegaci zdawali relacje z sytuacji w poszczególnych krajach. Tradycyjnie relacja przedstawicieli Polski była najobszerniejsza.
Przedstawiona została szczegółowa relacja z całego procesu podwyżkowego oraz zaprezentowane dane dotyczące zatrudnienia i innych wskaźników, dotyczące zakładów poduszek i pasów. Damian Czurak złożył podziękowania za poparcie, które płynęło do Polski podczas trudnych negocjacji podwyżkowych od niemieckiego IG Metal, Ogólnej Rady Zakładowej ZF w Niemczech oraz delegatów Europejskiej Rady Zakładowej ZF. Relacja delegatów z Polski była obszerna i wyczerpująca, co spowodowało, że pozostali uczestnicy konferencji nie mieli pytań dotyczących szczegółowego wyjaśniania poszczególnych kwestii.
Relacje zdawane przez przedstawicieli zakładów z pozostałych krajów również dotyczyły podwyżek płac, które w większości krajów były kwotowo wyższe niż w Polsce, oraz innych spraw, takich jak:
– nowe inwestycje i uruchomienia projektów
– spadki produkcji i przenoszenie projektów pomiędzy zakładami w poszczególnych krajach
– utrzymanie miejsc pracy poprzez pracę w skróconym wymiarze, co dotyczy zakładów w Schalke w Niemczech oraz we Włoszech
– spadek produkcji w części zakładów, co zostało spowodowane problemami z silnikami diesla
– duża akcja serwisowa w Rumunii spowodowana wadliwymi wyrobami dla samochodów Dacia.
Następnie Hans Kirchgassen zapoznał nas z sytuacją w brazylijskich zakładach ZF. Ponadto ponownie toczyła się dyskusja dotycząca braku standaryzacji dotyczącej nagród rocznych, udziałów pracowników w zyskach, dodatków stażowych, dodatkowych benefitów itp. Są znaczne różnice w ich funkcjonowaniu i zasadach naliczania. Na przykład w Portugalii frekwencja w pracy na wpływ na naliczanie dodatkowych bonusowych dni urlopu. Ponadto udało się tam zawrzeć porozumienie, zgodnie z którym od 2021 r. płace na poszczególnych stanowiskach pracy będą podniesione do tego samego poziomu we wszystkich zakładach w Portugalii. W wielu zakładach funkcjonuje też dodatek stażowy lub lojalnościowy wypłacany z miesięcznym wynagrodzeniem w zależności od stażu pracy.
Kolejnym punktem obrad było przyjęcie poprzez głosowanie poprawek naniesionych do nowego regulaminu funkcjonowania Europejskiej Rady Zakładowej podczas poprzedniego posiedzenia w 2018 r. Głosowaniu poddana została też rezolucja ERZ dotycząca wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2019 r.
W drugiej części dnia powitał nas dr Robert Omagbemi – wiceprezydent korporacyjny HR, który poinformował o kolejnych zmianach strukturalnych, jakie zachodzą w poszczególnych dywizjach produkcyjnych. W wyniku podziału dywizji A polskie zakłady w Czechowicach-Dziedzicach, Bielsku-Białej oraz Gliwicach będą należeć nadal do dywizji A Active Safety, której wykonawczym wiceprezydentem jest Richard Wolfe. Częstochowskie fabryki należą teraz do dywizji R Passive Safety, gdzie wykonawczym wiceprezydentem jest dr Michael Buechsner. Dr Omagbeni nakreślił dalszy pan rozwoju oraz przewidywań co do funkcjonowania ZF w Europie. W dalszym ciągu planowane są duże nakłady na rozwój firmy, które mają się przełożyć na inwestycje w wysokości ok. 6 mld euro w ciągu kilku lat. Przewidywany jest nieznaczny spadek zysku z obrotów w roku 2019, ale w kolejnych latach ma wzrastać, aby przekroczyć wartość z 2018 r. W roku 2019 zakładany jest również wzrost udziału ZF w rynku Automotive o ok. 6%. Dr Omagbemi podkreślił, że za strategię rozwoju poszczególnych lokalizacji odpowiada najwyższe kierownictwo każdej z dywizji.
Kolejnym ważnym punktem spotkania było zapoznanie delegatów z projektem Serbia. Pancevo to nowa lokalizacja, która dotyczy dywizji E(elektromobilność) i sprowadza się do przeniesienia linii produkcyjnych z zakładów Auerbach i Schweifurt w Niemczech oraz Klasterec w Czechach. Wpłynie to także na niewielki zakład zależny od fabryki w Klasterec, który zlokalizowany jest na Ukrainie. Lokalizacja w Pancevie na koniec roku ma zatrudniać ok. 700 pracowników we wszystkich działach. Nowy zakład w Serbii nie wpłynie na stan zatrudnienia w zakładach, z których produkcja jest przenoszona, ponieważ pracownicy będą pracować na innych liniach produkcyjnych i innych stanowiskach. Kolejne przeniesienie produkcji dotyczy części produkcji z Aschau do Stara Boleslav, co jak w przypadku powyżej opisanym spowodowane jest redukcją kosztów produkcji. Przenoszeniem produkcji dotknięty będzie również zakład IRS w Częstochowie, skąd będą transferowane linie szycia do zakładu w Rumunii. Pomimo przenoszenia produkcji pomiędzy placówkami Dyrekcja ZF nie przewiduje w najbliższych latach spadków zatrudnienia w poszczególnych krajach, co tyczy się również zakładów w Polsce.
Drugiego dnia zaplanowane było spotkanie z panią Sabine Jaskula – Global HR w ZF. Ze względów zdrowotnych nie jednak mogła przybyć na spotkanie i ponownie obrady poprowadził dr Omagbemi. Delegaci polscy zadali pytania skierowane do zarządu ZF. Pierwszą poruszoną kwestią była normalizacja zasad wypłacania udziału w zyskach dla pracowników wszystkich krajów. Dr Omagbemi powiedział, że do tej pory w części fabryk wypłacane są nagrody roczne, w kolejnej grupie fabryk wypłacany jest udział w zyskach, natomiast część lokalizacji nie jest objęta powyższym bonusem. Zarząd jest w trakcie opracowywaniu metody wpłaty udziału w zyskach dla wszystkich placówek koncernu, na który będzie miał wpływ wynik poszczególnych zakładów. Kolejna kwestia to kara finansowa wymierzona za zmowę cenową pomiędzy TRW, Autoliv i TAKATA. ZF jest obciążony karą finansową w wysokości blisko 200 mln euro. Przewodniczący Rady Europejskiej, członek rady nadzorczej ZF Oliver Moll, poinformował, że podczas procesu przejęcia TRW zarząd liczył się z tą karą, miał przygotowane fundusze na ten cel, i w żaden sposób nie wpływa to na aktualną kondycję finansową firmy.
Kolejne pytanie dotyczyło wcześniejszych informacji oraz doniesień medialnych na temat przygotowywania korporacji ZF do przejęcia firmy Wabco, która zajmuje się produkcją podzespołów do samochodów ciężarowych i zatrudnia na świecie ok. 16 000 pracowników. Dopiero kiedy skończą się rozmowy na ten temat, wszyscy pracownicy będą poinformowani o szczegółach. Następnym punktem posiedzenia była prezentacja multimedialna omówiona przez pana Schrodera z działu HR we Frierichshafen, która dotyczyła wprowadzenia nowego systemu zarządzania w obszarach HR “myHRSuite”. Po zakończeniu omawiania “myHRSuyte” głos zabrała Susane Schuman z działu prawnego. Prezentacja dotyczyła kodeksu etycznego ZF co było przedstawione na zasadzie szkolenia.
Na zakończenie obrad przedstawiony został stan przygotowań do lipcowego posiedzenia Komitetu Zarządzającego Europejskiej Rady w Rumunii oraz posiedzenia Europejskiej Rady Pracowników, mającej odbyć się w październiku br. w Częstochowie, w którego przygotowanie zaangażowani są Arkadiusz Hamara oraz Damian Czurak.

Umieszczony w Aktualności

« »