Komu służy „Związkowiec”?


Bliżej nieokreślony autor lub grupa tzw. „związkowców” (od nazwy nielegalnie kolportowanych w TRW Polska sp. z o.o. w Częstochowie ulotek), prowadzi nagonkę na przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”, przekazując pracownikom nieprawdziwe informacje i fałszywe oskarżenia pod jego adresem.
Przedmiotem oskarżeń i pomówień jest m.in. rzekome pobieranie dwóch wynagrodzeń przez przewodniczącego. Wyjaśniamy więc, że przewodniczący KZ Stanisław Kołodziejczyk jest oddelegowany z TRW Polska sp. z o.o. w Częstochowie na urlop bezpłatny do wykonywania funkcji zastępcy przewodniczącego Zarządu Regionu Częstochowskiego NSZZ „Solidarność”
i z tego tytułu TRW nie ponosi żadnych kosztów finansowych.
Pojawiające się na terenie Zakładu ulotki tzw. „Związkowca”, w których przedstawia się informacje, są bezpodstawnymi pomówieniami i oszczerstwami, kierowanymi nie tylko pod adresem przewodniczącego KZ, ale również Prezydium i Komisji Zakładowej. Ich autor stara się zdyskredytować wizerunek całej naszej Organizacji Zakładowej, która rzetelną pracą i wspólnym wysiłkiem osiągnęła pozycję prężnej i najliczniejszej Organizacji w Regionie Częstochowskim.
W sprawie obraźliwych pomówień przewodniczącego Komisji Zakładowej przeciwko jednemu z członków Organizacji Zakładowej został złożony w dniu 17.06 br. pozew do Sądu Okręgowego w Częstochowie.
Grupa sfrustrowanych – tzw. „związkowców”, przy oczywistej „pomocy” anonimowych „działaczy” publikujących kłamliwe artykuły na portalach społecznościowych, chce za wszelką cenę szkalować przewodniczącego KZ, aby prawdopodobnie dokonać „zemsty”, za porażkę w wyborach związkowych na kadencję 2014-2018. Anonimowość tego typu działań świadczy o braku cywilnej odwagi i jakichkolwiek merytorycznych argumentów ze strony osób, podających się za „związkowców”.
Zakładowe Zebranie Delegatów Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w TRW, które odbędzie się w dniu 26 czerwca 2015, wyjaśni wszystkie sporne kwestie i wątpliwości.
Komisja Zakładowa liczy na wsparcie Zakładowego Zebrania i wszystkich szeregowych członków naszego Związku oraz jego sympatyków dla obecnych i przyszłych konstruktywnych działań w celu dalszej poprawy warunków płacowych i pracowniczych. Obejdziemy się bez „pomocy” ze strony osób podających się za „związkowców”, a w rzeczywistości „zadymiarzy”, chcących prawdopodobnie osiągnąć jedynie swoje partykularne korzyści, nie dbając o silną pozycję wobec pracodawcy i dobry wizerunek Organizacji Zakładowej oraz dobro pracowników TRW.
Pseudo-związkowców w TRW i w Związku Zawodowym NSZZ „Solidarność” nie potrzeba!
Komisja Zakładowa będzie dążyć z całą stanowczością, z mocy Statutu NSZZ „Solidarność” i obowiązku przestrzegania prawa, do wyeliminowania działań szkodliwych i niekorzystnych dla naszego Związku i interesów pracowniczych.

Umieszczony w Aktualności

« »