Inicjatywa wprowadzenia waloryzacji wzrostu wynagrodzeń


Biorąc pod uwagę panującą w kraju coraz to większą inflację na poziomie przekraczającym obecnie wskaźnik dwucyfrowy (ponad 12%) oraz osiąganiem przez Pracowników w bieżącym roku niższych od oczekiwanych wysokości dodatków wchodzących w skład wynagradzania, Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” wystąpiła z inicjatywą do Pracodawcy o wprowadzenie od dnia 1 lipca 2022 r. dodatkowej waloryzacji podwyżki wynagrodzenia zasadniczego dla wszystkich pracowników zatrudnionych na umowę o pracę w ZF Automotive Systems Poland Sp. z o.o. w Częstochowie.
Zdaniem Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w obecnym okresie kryzysu społecznego i gospodarczego oraz galopującej inflacji, osiąganie mniejszych od zakładanych i oczekiwanych wynagrodzeń przez Pracowników przekłada się bezpośrednio na obniżenie ich poziomu materialnego oraz stanowi coraz większy problem dla zapewniania odpowiednich standardów życia dla ich rodzin.
W związku z powyższym Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” w ZF Automotive Systems Poland zwróciła się do Dyrekcji ZF Automotive Systems Poland Sp. z o.o. w Częstochowie o podjęcie rozmów w celu uzgodnienia waloryzacji wysokości podwyżek dla wszystkich pracowników zatrudnionych na umowę o pracę w ZF Automotive Systems Poland.

Umieszczony w Aktualności

« »