Czasowe zawieszenie aneksu nr 5 do Regulaminu Wynagradzania


Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność” informuje, że wyłącznie z inicjatywy i na prośbę zdecydowanej większości Pracowników Zakładu Pasów Bezpieczeństwa zostało zawarte porozumienie dotyczące zmiany harmonogramu czasu pracy w weekend majowy 2022 roku dla zmiany „C”, co umożliwiło przeniesienie pracy z dnia 2-go na 3-go maja 2022 r.
Na podstawie czasowego zawieszenia treści punktu 1.14.1 aneksu nr 5 z dnia 17 grudnia 2021 roku Pracodawca wyraził zgodę na zmianę harmonogramu i przeniesienie dla Pracowników zmiany „C” zmiany nocnej z dnia 2 maja na dzień 3 maja 2022 r. W związku z tym Pracownicy zmiany „C” wykonujący pracę 3 maja nie będą mieli prawa do dodatku w wysokości 150 PLN. Jednocześnie informujemy, że zawarte porozumienie jest aktem jednorazowym i obowiązuje wyłącznie do dnia 4 maja 2022 r. i nie będzie dotyczyć pracowników, którzy będą świadczyć pracę z różnych względów zarówno w dniu 2 jak i 3 maja br.
Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” zapewnia, że zawsze będzie wspierać i akceptować każdą inicjatywę dotyczącą zmiany organizacji pracy, podejmowaną przez zdecydowaną większość pracowników, ale tylko w tych przypadkach, gdy sami pracownicy o to zawnioskują.

Umieszczony w Aktualności

« »