Analiza absencji chorobowej


Zaplanowane na dzień 15 września b.r. spotkanie członków Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w TRW Polska w Częstochowie z Dyrekcją, dotyczące skierowanego do pracowników naszych zakładów ogłoszenia w sprawie analizy absencji chorobowej, na prośbę Dyrekcji zostało przeniesione na dzień 6 października b.r. O rezultatach z przeprowadzonych rozmów i ustaleniach w niniejszej sprawie, powiadomimy odrębnym komunikatem.

Umieszczony w Aktualności

« »