22-24 CZERWCA: Forum Europejskiej Rady Zakładowej


erz-2016-06-1W dniach 22-24 czerwca 2016 r. w Dusseldorfie miało miejsce pierwsze w nowej kadencji (2016-2020) posiedzenie Forum Europejskiej Rady Zakładowej. Polskie zakłady ZF TRW reprezentowało czterech delegatów: Damian Czurak (SBS Częstochowa), Arkadiusz Hamara (IRS Częstochowa), Andrzej Żużałek (Steering Systems Czechowice-Dziedzice) oraz Sylwester Grzegorczyk (Body Control Systems Pruszków).
Pierwszego dnia Forum 21 delegatów zakładów ZF TRW z 9 krajów, tj. Francji, Niemiec, Włoch, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Czech, Polski i Słowacji oraz Rumunii wybrało spośród siebie przewodniczącego oraz jego zastępcę. Przewodniczącym został wybrany Erdal Tahta (Niemcy),
a jego zastępcą Javier Jimeno (Hiszpania). Następnie dokonano wyborów do Komisji Specjalnej – Prezydium (Select Committee). Prócz przewodniczącego i zastępcy do SC wybrani zostali: Vaclav Masek (Czechy), Damian Czurak (Polska), Maria Andronic (Rumunia) oraz na stanowisko sekretarza – Paul Birkett (Wielka Brytania).Kolejnym punktem pierwszego dnia Forum były raporty delegatów ze swoich krajów. Zgłaszane były podobne problemy; najczęściej powtarzały się: bardzo duża liczba pracowników zatrudnianych przez agencje pracy tymczasowej (Polska), zatrudnianie obcokrajowców (Bułgarów na Słowacji czy Ukraińców w Polsce), niskie płace, praca ponad siły i przemęczenie pracowników oraz starzejąca się załoga.
Drugiego dnia Forum szkolenie dla delegatów przeprowadził dr Werner Altmeyer z Akademii EWC w Hamburgu. Porównane zostały umowy Europejskich Rad Zakładowych w ZF i TRW. Omówiono również konsekwencje przejęcia TRW przez ZF oraz przeanalizowano strategię ERZ.
erz-2016-06-2Ostatniego, trzeciego dnia do Forum dołączyli wiceprezesi i generalni dyrektorzy poszczególnych działów TRW. Aktualnie procentowy podział zatrudnienia w zakładach TRW w krajach europejskich kształtuje się następująco: Niemcy – 25%, Polska – 20%, Rumunia – 14%, Czechy – 11%, itd. Nadal jest zauważalny podział na Europę Zachodnią (Francja, Niemcy, Włochy, Luksemburg, Portugalia, Hiszpania, Holandia oraz Wielka Brytania) i Europę Wschodnią (Czechy, Polska, Rumunia i Słowacja) podyktowany kosztami pracy. Europa Zachodnia to kraje i zakłady TRW o “wysokich kosztach”, natomiast Europa Wschodnia to kraje “dobrych kosztów”. Zauważalna jest dyplomatyczna zmiana określenia krajów “niskich kosztów” na kraje “dobrych kosztów”. Wiceprezesi i dyrektorzy zaznaczali, jak ważne są zakłady TRW w krajach o “dobrych kosztach” w celu równoważenia kosztów pracy. Widoczne jest przenoszenie produkcji do Europy Wschodniej, ale w trosce o klientów zakłady w Europie Zachodniej również mają rację bytu. Zatrudnianie pracowników poprzez agencje pracy tymczasowej jest spowodowane obniżaniem kosztów pracy, ale – według pracodawców – również zabezpieczeniem przed spadkami produkcji. Planowane jest, aby w niedalekiej przyszłości liczba takich pracowników we wszystkich krajach nie przekraczała 20% całej załogi.
Na Forum dział OSS reprezentował Michael Buchsner, wiceprezes i generalny dyrektor (Vice President and General Manager Global Occupant Safety Systems), zastępujący od 1 czerwca 2015 r. Franka Muellera, który odszedł z TRW. Michael Buchsner podsumował działalność w OSS (systemy bezpieczeństwa) za rok 2015. Ogólnie był to dobry rok. Europa nadal jest największym rynkiem dla OSS z 50% sprzedaży w roku ubiegłym. Wydatki na inwestycje poniesiono głównie w technologię SPR4 w częstochowskim zakładzie oraz w zakładzie Stara Boleslav w Czechach, a produkcja odbywała i, co ważne, odbywa się w 2016 roku zgodnie z planem.
Inwestycje w bieżącym roku będą przeznaczone na uruchomienie kolejnej transzy produkcji w obu zakładach. Pomimo niekorzystnych kursów walut, ale również dzięki zwiększonej produkcji w Europie, aktualna sprzedaż i wskaźniki finansowe w dziale OSS są na planowanym poziomie, a do końca roku przewiduje się ich mały wzrost.
Jako zakłady SBS (pasy bezpieczeństwa) jesteśmy bardzo konkurencyjni na rynku i jest zauważalny wzrost zainteresowania klientów wyrobami. W dziale IRS zauważalny jest natomiast ciągły spadek cen poduszek powietrznych. W ostatnim czasie zaprezentowano nową poduszkę powietrzną, która została zaprojektowana z myślą o polepszeniu ochrony przed uderzeniem bocznym. Wbudowana ona jest w wewnętrzny bok oparcia fotela i otwiera się w celu wspomożenia ochrony stref głowy, barku i torsu osób na przednich fotelach. Pomaga ona zminimalizować boczne przemieszczenie kierowcy i zmniejsza ryzyko zderzenia kierowcy z pasażerem na przednich fotelach.
Dyrektor Buchsner zaznaczył, iż w OSS priorytetem jest jakość. Konkurencja, firma Takata, ma aktualnie wielkie problemy z akcją reklamacyjną kilkudziesięciu milionów wadliwych poduszek powietrznych, które według przedstawionych danych przyczyniły się już do śmierci 11 osób na całym świecie. Akcja wymiany tych wadliwych poduszek ma potrwać do 2019 roku. W Ameryce i Japonii klienci rezygnowali z wyrobów firmy Takata i jest to wielka szansa dla naszej firmy na zdobycie nowych zamówień, jednak w Japonii TRW aktualnie jest mało obecne. Zanotowano natomiast wzrost produkcji w zakładach w Aschau i Laage w Niemczech z powodu zamówień od niezadowolonych klientów firmy Takata w celu zastąpienia ich wadliwych wyrobów wyrobami TRW.
Została podkreślona również rola znaczącej placówki badawczej – Centrum Inżynieryjnego w Częstochowie. Nadal poszukiwani są inżynierowie, choć wiadomo, iż są problemy ze znalezieniem wykształconej kadry. Warto przypomnieć, iż prócz Zakładów Produkcyjnych i Centrum Inżynieryjnego mamy w Częstochowie również prężnie rozwijające się Europejskie Centrum Obsługi Finansowej oraz Globalne Biuro Zakupów. Aktualnie w naszym mieście jest realizowana kolejna wielka inwestycja – Centrum Zbierania Danych IT.
Karin Orlich, odpowiedzialna ze strony dyrekcji TRW za organizację Forum Europejskiej Rady Zakładowej oraz przewodniczący ERZ Erdal Tahta poinformowali, iż najbliższe spotkanie Select Committee planowane jest na listopad. Na spotkaniu wszystkie polskie zakłady reprezentować będzie członek Prezydium ERZ – Damian Czurak z SBS Częstochowa.

Umieszczony w Aktualności

« »